Keukenkikker » Home

Copyright - all rights reserved

Copyright

Alle rechten op informatie die u op deze site (www.keukenkikker.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft berusten bij de Keukenkikker. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van de Keukenkikker of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Keukenkikker. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties.”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Copyright - all rights reserved